POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu www.zliscia.com

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Państwa, w związku z korzystaniem z Serwisu.

Administratorem tych danych, takich jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe, jest firma Z Liścia Krzysztof Nowicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 4/3; NIP: 9691632982, REGON: 381013480.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@zliscia.com

Państwa dane przetwarzane są na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyłącznie w celu dokonywania rezerwacji, obsługi programu lojalnościowego, umożliwienia kontaktu m.in. przez formularz kontaktowy oraz wywiązania się z umowy, w szczególności umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Państwa dane nie będą profilowane.

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:
- w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia
- do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z firmą Z Liścia Krzysztof Nowicki w zakresie świadczenia usług dotyczących jej działalności, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, pocztowe lub kurierskie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji, korzystania z programu lojalnościowego lub kontaktu przez formularz kontaktowy, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Monitoring wizyjnyW celu zagwarantowania bezpieczeństwa Gości oraz zabezpieczenia mienia na terenie firmy Z Liścia Krzysztof Nowicki, zainstalowany jest monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nagrania przechowywane są do 30 dni, po tym czasie są nadpisywane.

Administratorem ww. danych jest firma Z Liścia Krzysztof Nowicki z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 4/3; NIP: 9691632982, REGON: 381013480. Dane te nie są przekazywane podmiotom trzecim, jednak w zakresie określonym przez przepisy prawa, nagrania z monitoringu mogą zostać przekazane organom ścigania w tym Policji. Dane osobowe w zakresie wizerunku są zbierane automatycznie.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych, zachęcamy do kontaktu mailowego: kontakt@zliscia.com

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.